ขั้นตอนการจัดพิมพ์

ขั้นตอนการติดต่อสั่งพิมพ์กับเรา

แจ้งสเปคงาน แจ้งรายละเอียด

รับใบเสนอราคา

ยืนยันการสั่งผลิต
โดยเซนต์ใบเสนอราคากลับมาที่
E-Mail หรือ LINE

ส่งต้นฉบับให้ทางโรงพิมพ์
จัดออกแบบต้นฉบับ
แล้วส่งให้ลูกค้าตรวจปรู๊ฟ
แก้ไขได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้าเกินนี้
ลูกค้าเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง

มัดจำ  50 %
ก่อนสั่งพิมพ์งาน

รอรับหนังสือได้เลย
พร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือ