คาถามหาจักรพรรดิ เมตตาใหญ่

$14.00

New!
ราคา 14 บาท
ขนาดสินค้า 13.0 x 18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

คาถามหาจักรพรรดิ เมตตาใหญ่

บทสวดคาถามหาจักรพรรดิ
ปรับภพภูมิ
คาถามหาเมตตาใหญ่
แก้ไขเวรกรรม

เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
๙ อานิสงส์ สวดมนต์ไหว้พระ-นั่งสมาธิ
อานิสงส์ ๑๑ ประการ ของการสวดมนต์บทนี้
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
ถวายพรพระ
พุทธชัยมงคลถาคา (คาถาพาหุงมหากาฯ)
บทมหากา หรือชัยปริตร
พระคาถาชินบัญชร
โพชฌังคะปะริตตัง
อะภะยะปะริตตัง
โมระปะริตตัง
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ (กำแพงมนต์)
มงคลจักรวาลน้อย
สัพพมงคลคาถา
คาถามหาจักรพรรดิ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
เมตตานิสังสสุตตปาฐะ (มหาเมตตาใหญ่)
อโหสิกรรมเปลี่ยนชีวิต

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 14 บาท

ใส่รายชื่อได้ 1 หน้า

จำนวน ราคา
100 เล่มๆ ละ 12 บาท
200 เล่มๆ ละ 11 บาท
400 เล่มๆ ละ 10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป จัดส่งฟรี