สวดมนต์ก่อนนอน ขอพรไหว้พระ

$14.00

New!
ราคา 14 บาท
ขนาดสินค้า 13.0 x 18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ถนอมสายตา (กรีนรีด)
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สวดมนต์ก่อนนอน ขอพรไหว้พระ

ปกมี 2 แบบให้เลือก

อานิสงส์ของการสวดมนต์ก่อนนอน
อาการผิดปกติของการนอนหลับ พร้อมแนวการแก้ไข
สิ่งที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน

ภาคสวดมนต์

บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
ถวายพรพระ
พุทธชัยมงคลคาถา (คาถาพาหุงมหากาฯ)
บทมหากา ฯ หรือชัยปริตร
พระคาถาชินบัญชร
อานุภาพของพระคาถาชินบัญชร
โพชฌังคปริตร
กรณียเมตตสูตร
อภยปริตร
คาถายันทุน ฯ กับคาถายันทุน ฯ ๙ ชั้น
มีการสวดขอพรที่แตกต่างกันอย่างไร ?
อานิสงส์สวดยันทุน ฯ
บทสวดคาถายันทุน ฯ ๙ ชั้น
โมรปริตร
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ (กําแพงมนต์)
มงคลจักรวาลน้อย
สัพพมงคลคาถา
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ๓๐
บทกรวดนํ้าแบบย่อ
คํากรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 14 บาท

ใส่รายชื่อได้ 1 หน้า

จำนวน ราคา
100 เล่มๆ ละ 12 บาท
200 เล่มๆ ละ 11 บาท
400 เล่มๆ ละ 10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป จัดส่งฟรี