สวดมนต์ข้ามปี ฉบับพกพา

$15.00

New!
ราคา 15 บาท
ขนาดสินค้า 13 x 18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 80  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รวมบทสวดมนต์ข้ามปี
เพิ่มบุญ เสริมวาสนาบารมี
รับพรปีใหม่ แก้ชะตาร้ายให้กลายเป็นดี
บทสวดพระปริตร และบททำวัตรเช้าเย็น

บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ชุมนุมเทวดา
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
นมการสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นโมการัฏฐกคาถา
มงคลสูตร
รตนสูตร
กรณียเมตตสูตร
ขันธปริตร
โมรปริตร
วัฏฏกปริตร
อาฏานาฏิยปริตร
อังคุลิมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
อภยปริตร
อุณหิสสวิชัย
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง ฯ)
ชัยปริตร (มหากา ฯ)
พระคาถาชินบัญชร
สัพพมงคลคาถา
มงคลจักรวาลใหญ่
บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
บทกรวดน้ำ (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก)
อานิสงส์ของการเจริญคาถา-
มหาเมตตาใหญ่
เมตตานิสังสะสุตตะปาฐะ
(มหาเมตตาใหญ่)
บารมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท
(คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)
มงคลจักรวาลแปดทิศ
คาถาบูชาดวงชะตา
เทวตาอุยโยชนคาถา
บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาบูชาพระพุทธชินราช
คาถาเงินล้าน
คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาพระสีวลี
คาถาบูชาพระพิฆเนศ
คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธเพื่อขอทรัพย์
บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ทำวัตรเช้า
ปุพพภาคนมการ
พุทธาภิถุติ
ธัมมาภิถุติ
สังฆาภิถุติ
รตนัตตยัปปณามคาถา
ทำวัตรเย็น
พุทธานุสสติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสติ
ธัมมาภิคีติ
สังฆานุสสติ
สังฆาภิคีติิ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท

ใส่รายชื่อได้ 1 หน้า

จำนวน

เล่มละ

100 เล่ม 12 บาท
300 เล่ม 11 บาท
500 เล่ม 10 บาท
1,000 เล่ม 9 บาท

 100 เล่มขึ้นไป ส่งฟรี