สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล

$25.00

New!
ราคา 25 บาท
ขนาดสินค้า 14.5 x 21  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ถนอนมสายตา
สีหมึกพิมพ์ 2  สี
จำนวนหน้า 80  หน้า

คำอธิบาย

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย
บทสวดเพื่อพิจารณาธรรม
พร้อมศาสนพิธี คำถวายทานต่างๆ แผ่เมตตา
และอุทิศบุญกุศล

ทำวัตรสวดมนต์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ภาค ๑

คำทำวัตรเช้าและเย็น
บทนำทำวัตร
– คำบูชาพระรัตนตรัย
– ปุพพภาคนมการ
คำทำวัตรเช้า
– พุทธาภิถุติ
– ธัมมาภิถุติ
– สังฆาภิถุติ
– รตนัตตยัปปณามคาถา
– สังเวคปริกิตตนปาฐะ บทสวดต่อท้าย
ทำวัตรเช้า
– ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
– สัพพปัตติทานคาถา
– ปัฏฐนฐปนคาถา
คำทำวัตรเย็น
– พุทธานุสสติ
– พุทธาภิคีติ
– ธัมมานุสสติ
– ธัมมาภิคีติ
– สังฆานุสสติ
– สังฆาภิคีติ บทสวดต่อท้ายทำวัตรเย็น
– อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
– อุททิสสนาธิฏฐานคาถา อุทิศบุญ

ภาค ๒

สวดมนต์พิเศษบางบท
– ปุพพภาคนมการ
– สรณคมนปาฐะ
– อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
– ท๎วัตติงสาการปาฐะ
– เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
– อริยธนคาถา
– ติลักขณาทิคาถา
– ภารสุตตคาถา
– ภัทเทกรัตตคาถา
– ธัมมคารวาทิคาถา
– โอวาทปาติโมกขคาถา
– ปฐมพุทธภาสิตคาถา
– ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
– บทพิจารณาสังขาร
– อภิณหปัจจเวกขณะ
– บทไหว้บารมี ๓๐ ทัศ
– คาถาโพธิบาท
– บทมงคลจักรวาลแปดทิศ
– บทปลงสังขาร

ภาคผนวก

– พิธีรับศีล ๕
– พิธีรับศีล ๘ และอุโบสถศีล
– คำอาราธนาธรรม
– คำอาราธนาพระปริตร
– คำบูชาข้าวพระพุทธ
– คำลาข้าวพระพุทธ
– คำอธิษฐานของทำบุญ
– คำจบของทำบุญใส่บาตร
– คำถวายข้าวใส่บาตรและของทำบุญ
– คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
– คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– คำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
– บทกรวดน้ำแบบย่อ
– คำกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
– คำกรวดน้ำคำกลอน
– คำถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
– คำถวายทานอุทิศแก่ผู้ตาย
– คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ

เรทราคาพิมพ์

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 25 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40-50  รายชื่อ

จำนวน ไม่พิมพ์ชื่อ พิมพ์ชื่อ
100 เล่มๆ ละ 23 บาท 25 บาท
300 เล่มๆ ละ 22 บาท 24 บาท
500 เล่มๆ ละ 21 บาท 23 บาท
700 เล่มๆ ละ 20 บาท 22 บาท
900 เล่มๆ ละ 19 บาท 21 บาท
2,000 เล่มๆ ละ 18 บาท 20 บาท
3,000 เล่มๆ ละ 17 บาท 19 บาท

 100 เล่มขึ้นไป จัดส่งฟรี