หนังสือสวดมนต์

$80.00

New!
ราคา 80 บาท
ขนาดสินค้า 14.5 x 21  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ถนอมสายตา
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 144  หน้า

คำอธิบาย

หนังสือสวดมนต์

EBOOK

สารบัญ

บูชาพระรัตนตรัย.
ชุมนุมเทวดา
กราบพระรัตนตรัย
บทขอขมาพระรัตนตรัย
คำสมาทานศีล ๕
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
พุทธชัยมงคลคาถา
มหากาฯ หรือชัยปริตร
พระคาถาชินบัญชร
มงคลสูตร
นมการสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นโมการัฏฐกคาถา
โมรปริตร
วัฏฏฎกปริตร
ตำนานอาฎานาฏิยปริตร.
อาฏานาฏิยปริตร
อังคุลิมาลปริตร
โพชฌังคปริตร
อภยปริตร
อุณหิสสวิชัย
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
กรวดน้ำ (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก)
เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)..
ต้นกำเนิดของ คาถามหาเมตตาใหญ่.
อานิสงส์ ๑ ๑ ประการ ของการสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่…..
เมตตานิสังสสุตตป่าฐะ
คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
บารมี ๓๐ ทัศ
บทไหว้พระเจ้าสิบชาติ
มงคลจักรวาลแปดทิศ
เทวตาอุยโยชนคาถา
สัพพมงคลคาถา
บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาบูชาพระวลี
คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย
คาถาบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร
คาถาบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร
คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธเพื่อขอทรัพย์
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาพระประจำวันเกิด
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล
สวดมนต์ผูกมิตรกับมนุษย์
คาถาชนะมาร (หลวงปู่มั่น)
คำขอขมาพระรัตนตรัย
ขอขมาบิดามารดา
สวดขอขมากรรม ขออโหสิกรรม
คำอธิษฐานอโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร
สวดขอขมากรรม ถอนคำสาปแช่ง.
บทนำทำวัตร
ปุพพภาคนมการ
พุทธาภิฤติ
ธัมมาภิฤติ
สังฆาภิฤติ
พุทธานุสสติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสติ
ธัมมาภิคีติ
สังฆานุสสติ
สังฆาภิคีติ
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา อุทิศบุญ
คาถาบูชาพระแก้วมรกต.
พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต)
คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ชิง
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์.
คาถาบูชาหลวงพ่อพระใส
พระคาถาบูชาหลวงพ่อโต
คาถาบูชารอยพระพุทธบาท.
คาถาพระมหาเถรอุปคุต
คาถาบูชาพระสังกัจจายนั
คาถาขอโชคลาภพระสังกัจจายนั..
คาถาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
คาถาหลวงปู่ทวด
คาถาหลวงปู่ศข..
คาถาหลวงพ่อโอภาสี
คาถาหลวงปู่ชอบ.
คาถาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ.
คาถาหลวงพ่อสด (พระมงคลเทพมุนี)
คาถาหลวงพ่อปาน..
คาถามหาอำนาจ หลวงพ่อป่าน.
คาถาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
คาถาความจำดี.
คาถาใช้ภาวนาเวลาขับรถ.
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช.
คาถาบูชาพระแม่กวนอิม.
คาถาบูชาพระอิศวร (พระศิวะ)
คาถาบูชาพระพรหม.
คาถาบูชาพระนารายณ์.
คาถาบูชาพระพิมเณศวร.
คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี
คาถาบูชาพระลักษมี.
คาถาบูชาแม่พระธรณี.
คาถาบูชาแม่พระโพสพ.
คาถาบูชาแม่พระธรณี แม่พระคงคา พระพาย พระเพลิง.
คาถาบูชานางกวัก.
คำถวายและลาข้าวพระพุทธ.
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน.
คำถวายผ้าป่า
คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา
คำถวายสังฆทาน
คำถวายหนังสือธรรมะ

 

ต่ำกว่า 50 เล่ม ราคา 80 บาท

50 เล่มขึ้นไป ส่งฟรี

จำนวน พิมพ์ชื่อ
50 เล่มๆ ละ 50 บาท
100 เล่มๆ ละ 40 บาท
200 เล่มๆ ละ 38 บาท
300 เล่มๆ ละ 35 บาท